Call centrum +420 491 041 015

PRO DLUŽNÍKY

Dostali jste oznámení o postoupení pohledávky !!!
Dostali jste upomínku !!!
A vy nevíte co to pro Vás znamená ?
Váš dluh byl prodán nebo předán k vymáhání !!!


Oznámení o postoupení pohledávky a upomínka znamená jediné a to, že naše společnost odkoupila nebo převzala od Vašeho věřitele jeho pohledávku a nyní dlužíte nám a naše společnost bude po Vás dlužnou částku vymáhat.

Čím dříve nám svůj závazek uhradíte, tím dříve bude ukončeno vymáhání vůči Vám a budete od nás mít klid.

Ujišťujeme všechny naše dlužníky, že Váš dluh nenecháme ležet ladem a budeme Vás kvůli němu kontaktovat 7 dní v týdnu 24 hodin denně do doby, dokud nebude splacen nebo nebude dohodnuto pro obě strany přijatelné řešení.

DOPORUČENÍ

  • Po obdržení oznámení o postoupení pohledávky, upomínky nás neprodleně kontaktujte na uvedenou adresu, email nebo telefonní číslo uvedené v oznámení či upomínce, vyhnete se tak zvyšování Vašich závazků vůči nám (náklady na právní zastoupení, poplatky za soudní či rozhodčí řízení atd) !!!
  • Přebírejte si veškeré písemnosti !!!
  • Po obdržení oznámení o postoupení pohledávky, upomínky již nekontaktujte původního věřitele, je to zbytečné, veškeré vymáhání je již v našich rukou a v naší režii !!!
  • Komunikujte a nedělejte mrtvého brouka !!!
  • Svůj dluh vůči nám uhraďte co nejdříve !!!
Call centrum
+420 491 041 015