Call centrum +420 491 041 015

Ceník

Nepožadujeme žádné zálohy (k pokrytí naší odměny) na vymáhání Vaší pohledávky !!! Odměna naší společnosti se stanovuje vždy individuálně k povaze vymáhané pohledávky. Obvykle se naše odměna pohybuje v rozmezí mezi 10 až 30 % z vymožené částky a náklady související s vymáháním.

Společnost Česká kreditní a.s. upozorňuje, že stanovená provize je zde uvedena pouze informativně a tedy může se v daných případech lišit a to včetně nákladů.


Proč zvolit jako partnera při vymáhání Českou kreditní a.s

Vymáháme veškeré pohledávky, řešíme rychle, individuálně a diskrétně

Vymáhání zahajujeme ihned po podpisu mandátní smlouvy

Motivujeme dlužníka k řešení jeho dluhu mimosoudní cestou

  • Vymáhání pohledávek je v souladu s právními předpisy ČR
  • Používáme pouze ověřené a účinné metody
  • Nechceme žádné zálohy na vymáhání
  • Hájíme vždy Vaše zájmy
  • Prošetřujeme trestní odpovědnost dlužníka za porušení závazkové povinnosti vůči věřiteli
  • Individuální provizní systém
  • O průběhu Vás průběžně informujeme
  • Online systém o Vaší pohledávce
  • Nerozlišujeme výši pohledávky
  • Nepřetržité online sledování insolvenčního rejstříku
Call centrum
+420 491 041 015