Proč zvolit jako partnera při vymáhání Českou kreditní a.s

Vymáháme veškeré pohledávky, řešíme rychle, individuálně a diskrétně

Vymáhání zahajujeme ihned po podpisu mandátní smlouvy

Motivujeme dlužníka k řešení jeho dluhu mimosoudní cestou

  • Vymáhání pohledávek je v souladu s právními předpisy ČR
  • Používáme pouze ověřené a účinné metody
  • Nechceme žádné zálohy na vymáhání
  • Hájíme vždy Vaše zájmy
  • Prošetřujeme trestní odpovědnost dlužníka za porušení závazkové povinnosti vůči věřiteli
  • Individuální provizní systém
  • O průběhu Vás průběžně informujeme
  • Online systém o Vaší pohledávce
  • Nerozlišujeme výši pohledávky
  • Nepřetržité online sledování insolvenčního rejstříku
Call centrum
+420 491 041 015


Přenechte starosti s pohledávkami nám - ČESKÁ kreditní a.s.

Společnost Česká kreditní a.s. se zabývá soudním i mimosoudním vymáháním pohledávek po celé ČR. Naše společnost od samého počátku u vymáháných pohledávek klade důraz, aby dlužník své závazky uhradil v co nejkratším možném termínu, jelikož úspěšnost vymáhání pohledávek je vždy přímo úměrná na rychlosti vymáhání a také v solventnosti dlužníka.